hristiyanlığın ve museviliğin ateizme bakışı nedir?


Ateizm denen tanrıtanımaz sistem, insanlığı ahlaki çöküntüye sürüklemekte ve bunu nihilizm, agnosizm vs gibi yan düşünce sistemleriyle de pekiştirmektedirler.

tanrı'yı yeryüzünden kovmanın insanoğlu için en büyük ve en tehlikeli son olduğu şüphe götürmez bir gerçek. islamiyet, hristiyanlık ve musevilik (museviliği düşünürken siyonist düşünceye sahip musevileri ayrı tutmaktayım) bu üç büyük dinin inananları ateizm gibi insanlığın doğasına, en ve tek aykırı olan bu safsata için neler düşünmektedirler? Bunun için özellikle hristiyan ve musevi arkadaşların fikirlerini öğrenmek isterim.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar