Bakara Suresi 79. Ayet İncil'in Tahrif olduğunu gösterir mi? Çok Sarsılacaksınız!


Şöyle düşünen kişiler vardır. Bakara Suresi 79. ayeti derki; Yahudiler kutsal yazılarını yeniden yazardılar. Ama metnin bizlere ne dediğini okursak? O derki,

''Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab'ı yazarlar sonra da onu az bir karşılığına değişmek için, ''Bu Allah'ın katındandır.'' derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline!''

Burada söylenen, metnin yeniden yazılması değilir. Metni yeniden yazma hakkında bir şey söylemez. Bu ayet bir şeylerin yazılmasından ve önceden vahyedilmiş ayetler ile eşit bir şekilde insanlara sunulmasından bahseder.

Burada elimizde tutacağımız ikinci şey ise,ayetin tahriften bahsetmediğidir. Aynı şekilde bu ayet, var olan ayetlerin sonrasında da değiştirildiğinden bahsetmez. Hayır! Ayet Allah'ın kelimeleri olarak sunulmuş ayetlere ek olarak, finansal kazançları için bir şeyler getirmek isteyen kişiler hakkında bahseder. Konuşulan konu budur. Bu ayet Allah'ın sözlerin de değişme olmayacağını ve bunun Allah'ın büyük başarısı oluğunu söyleyen Yunus suresi 64 ile çelişkili değildir. Peki Kuran sahte yazıları satmakta suçladığı kişiler kimlerdir?

Bakara 75. ayette en yakın bağlamdan; Onların Yahudi toplumu içinde ki bir grup olduğunu buluruz. İkinci olarak ayet der ki (Bakara 78-79), Kutsal yazı olarak bu kitapları yazan ve satan kişilerin Kutsal yazılardan bir haber olarak, Yahudilerin arasında yaşayan cahil insanlar olduğundan bahseder. Şimdi düşünün bu cahil, yani okuma yazma bilmeyen kişiler bu kitapları yazamayacağından, bu ifade ÇELİŞKİLİ BİR İFADE OLARAK GÖZÜKÜR.

Ama ayet onları okuma yazma bilmeyen kişiler olarak adlandırır. Bundan ne anlarız? Okur yazar kişinin Arapçası Ummiyyun'dur. Bu kelimelerin anlamı İbn Abbas ve diğer otoritelere göre aynı zamanda Çok tanrıcı Arap kültüründe PUTPEREST demektir. Bu kişiler Yahudi ya da Hristiyan değillerdir. Bu sahte metnin yazarları net bir şekilde okur yazar oldukları için bizler bu grubu, Yahudilerin yakınında ama Yahudi olmayan putperest sahtekarlar olarak anlamamız gerekmektedir. Aslında Tarih bize kendi çıkarları için sahte vahiyler üreten bir çok Arap şairinin olduğunu söyler. Nadr Ibn Harith, Musaylima, El-Ansi Of Yemen, Mani, Mazdak gibi tüm bu kişiler, Kuran'ın itham ettiği bu profile uyarlar.

Şöyle ki Doğu ''Ummiyyun'ları'', yani okur yazar olmayanları Hristiyan ve Yahudilerin arasında olmalarının ardından kendi çıkarları için, kendi sahte yazılarını yazıp, bunlar ''Allah'tandır'' diyen PUTPEREST sahtekarlardır. Doğal olarak Hristiyan ve Yahudiler kendilerinde gerçek vahiyler olduğundan ötürü Tüm bu sahte yazıları reddederler.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar