14,000 ELYAZMASI NÜSHA


Papirüslerin keşfiyle birlikte çok sayıda el yazması da gün ışığına cılktı. (Yeni Antlaşma'nın (incil) ilk yüzyıllarda yazılmış el yazması nüshaları günümüzde halen korunmaktadır. Bütün bunların ortaya çıkması, antik çağ el yazması eserler üzerinde bir otorite olan Sir Frederick Kenyan`nın şunları yazmasını sağladı:

"İncilin orijinal metniyle ilk yüzyıllarda yazılmış mevcut nüshaları arasında önemsiz denilecek derecede az bir zaman farkı vardır. Herhangi bir şüpheye karşı en sağlam temel de, Kutsal Yazıların bize o dönemde yazılmış esas haliyle ulaştığıdır. İncil'i oluşturan ayetlerin gerçekliği ve genel olarak bütünlüğü sağlam bir temele oturmuştur."

Tarihçi Luka diriliş de dahil İsa Mesih ile ilgili olayları anlatırken kendisinden "görgü tanığı" olarak söz eder. Bir tarihçi olarak 15 yılını Luka'nın İncil'deki anlatımları üzerine araştırma yapmakla geçirmiş ve bunların güvenilir olmadığını kanıtlamaya çalışmış olan Sir William Ramsay en sonunda şu sonuca varmıştır:

"Bir yazar olarak Luka'nın şimdiye kadar ki en büyük tarihçiler arasında ilk sırada yer alması gerekmektedir."

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar