İSA KİMDİ? KİMLİĞİ!


İSA KİMDİ?

KİMLİK KARTI

SOYAĞACI: İsa Yahudi’ydi. Matta’ya göre, İsa Davut’un soyundan gelmektedir, babalığı marangoz Yusuf tarafından da İbrahim’in soyundandır. Luka, İsa’nın soyağacını Âdem’e kadar çıkarıyor. Öte yandan İsa Babasından söz ederken Tanrı’dan söz etmiş oluyor. Annesinin adı Meryem’di.

ADI: İsa, Tanrı Kurtarır demektir. Bu tam bir mesajdır.

MESLEĞİ: 30 yaşına kadar Yusuf’un mesleğinde çalışır. Sonra iki ya da üç yıl boyunca Tanrı’nın Krallığını gezici vaiz olarak yaymaya çalışır.

MEMLEKETİ: Romalılar tarafından işgal altındaki İsrail topraklarıdır. İki yüzyıl sonra bu topraklara Filistinlilerin anısına Filistin denecektir. Ülke güneyde Yahudiye, kuzeyde Celile ve onları ayıran Samiriye’den oluşmuştur. İsa ülkenin güneyinde Bulunan Beytlehem’de doğdu, ama Celile’deki Nasıra’da büyüdü. Göl kıyısında bulunan sınır kenti Kafernahum’da da bulundu. Ülkenin başkenti olan Kudüs’e birçok kez geldi.

HALKI: Dinsel ekonomik, sosyal ve politik yaşamın en önemli bölümü tapınak çevresinde düzenleniyordu. Kudüs’ün dışında dinsel yaşam havralar çevresinde düzenleniyordu. Ülke Romalıların egemenliği altındaydı. Bazıları buna karşı, bazıları Romalılarla işbirliği içindeydi.

Tapınağın liderleri arasında bulunan, dinsel ve sosyal aristokratik sınıfa mensup Sadukiler Romalıların tarafını tutuyorlardı. İsa’nın yakın olduğu gruba dâhil ferisiler Şeriat Yasasına son derece bağlı laiklerdi ve Romalılara, karşıydılar; bunların Cumartesi günleri Kutsal Kitabı yorumlayan vaazları vardı.

Öteki gruplar arasında resmi Yahudilik çizgisinde, özellikle Kumran rahipleri, direnişçiler ve vaftizci gruplar vardı...

Bunların hepsi Tanrı tarafından seçilmiş ve onun antlaşmasına sadık kalan ve öteki uluslar önünde tanıklık eden bir halk olduklarının bilincine sahiptirler. Mesih’in gelişi ile hazırlanmış Tanrı’nın Krallığı sayesinde İsrail’in yenilenmesini bekliyorlardı. İshak İbrahim’in oğluydu, Yakup İshak’ın oğluydu, (...) Yakup Ele azar’ın oğluydu, Meryem’in eşi Yusuf Yakup’un oğluydu, Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu (Matta 1,2–16).

İsa atandığı işe başladığında yaklaşık otuz yaşındaydı. Yusuf’un oğlu Mattat oğlu (...) Kainan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu (Luka 3,23-38).

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar