ENDÜLÜJANS...MÜSLÜMALARIN UNUTTUĞU ''ENDÜL''!


Aslında Endülüjans'ı anlatmadan önce neden böyle bir başlık seçtiğimi anlatayım. Tek bir soruyla... Endülüjans kelimesi size tanıdık gelmiyor mu? Mesela Endülüs Emevi Devleti gibi!

Evet... ''Endül''... Ve Endülüjans... Hoşgörü ya da hoş görme anlamına gelmektedir. Amacı, İncil''de İsa Mesih, nasıl bizim günahlarımız için çarmığa gerildi ise yani günahlarımız için kefaret ödedi ise, insanların da kendi günahları için Matta 6:26. ayette vurgulanan

"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz."

Ayetinden yola çıkarak, maddi olanaklarını kiliseye verip, paradan uzaklaşmak ve günahlarımız için kefaret ödemek için Hoş görme kağıdı ortaya çıkmıştır

Zaten İncil'de hoş görmenin yani abğışlamanın amacı açıklanmıştır:

Kutsal Ruh'u alın; kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olacak; Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olacak"(Yuh:20:22-23)

Ancak ne var ki, Zaten İsa Mesih, İncil'de Çarmığa gerilince, ona iman edenleri kendi günahlarından kayırmıştır diye buyurur. Yani bu yüzden, kefaret için yanlış ve saçma bir uygulamadır. Lütfen, bundan böyle kulaktan dolma bilgilerle gelmeyin ve bazı durumları çarpıtmayalım!

ESEN KALIN!

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar