İbrahimi Dinler Kavramına Dair


gencadam.net/content/view/359/57/ linkinde yer alan bir makaleye reddiye mahiyetindedir. Hatalarımdan ötürü Bâri Teâla ve Tekaddes Hz.lerinden istiğfar ederim.

Bismihi Teala

Mezkur makalede dokuz adet Kuran-ı Kerim ayet-i celilesi sıralanmıştır. Önce bu ayetlere bakalım :

1-) (Ya Muhammed(SAV) De ki:“Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” (En’am, 161)

2-) Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? (Bakara:130)

3-) De ki: “Allah doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” (Ali İmran,95 )

4-) Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim’i dost edindi. (Nisa,125)

5-) Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdik (Hac,78)

6-) (Yahudiler) “Yahudi olun' ve (Hıristiyanlar da) 'Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. (Ya Muhammed (SAV)) De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” (Bakara:135)

7-) Sonra da sana (Ya Muhammed (SAV)) , “Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi” diye vahyettik. (Nahl,123)

8-) (Hz.Yusuf (AS)) : “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum” (Yusuf:38)

9-) Bu dini İbrahim, kendi oğullarına vasiyyet etti, Yakub da öyle yaptı: 'Ey oğullarım! Muhakkak ki, bu dini size Allah seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca müslüman olarak can verin! ' dedi.Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz; Yakub'a ölüm hali gelip çattığı zaman, oğullarına; 'Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? ' dediği zaman, oğulları; 'Senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız.' dediler. (Bakara: 132-133)

Yukarıdaki ayet-i celilerin meallerini dahi o siteden aldım. Şimdi buradan hareketle ne Kur'an'ı Hâkim'de ve Ehadis-i Nebevi'de ne de bugüne kadar hiç bir alimin ağzına almadığı İbrahimi Dinler kavramı hakkında mezkur linkte yapılan tahlilleri inceleyelim :

1. Bu kavram altında biz birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz iddiaları sadece bir kavram karmaşası doğurmaktan öteye gitmez. Kur'an'ı Hâkim Ehl-i Kitabı bizlere tanıtmada hangi noktada eksik kalmıştır ki sizler böyle bir bidat icad ederek onları da bu şemsiyeye dahil ettiniz ?

2. Efendimiz sav. 'in Ehl-i Kitaba gelin diyalog kuralım dediği de nereden çıktı ? Bunu hangi insaf ve vicdan ile söyleyebilirsiniz ? Allah Resulune atılan bir iftira değil midir ?

3. Kaldı ki yukarıda ki ayet-i celile mealleri incelediğinde Efendimiz sav. ve ona tabi olanlar Hz. İbrahim'in varis-i hakikisi hükmündedirler ; Kur'anın ve Efendimiz sav.'in onları İbrahim'in Dinine çağırması da İslam'ı kabul edin demekten başka bir şey değildir.

4. Bakınız temel hata burada yapılıyor. Ortada Kuran'a göre dinler tabiri yok. Din var. Bütün resul ve nebilere gönderilen de aynı din. Tevhid esaslı dinler manzumesi temelden ve kökten yanlış olan bir ibaredir.
Çünü hem mezkur ayetler de görülecektir tüm peygamberlere gönderilen tek din vardır : İslam.

Öyleyse siz hangi noktaya dayanarak dinler manzumesidir gibi bir safsatayı ortaya atabildiniz ?

5. Bizim tabirden rahatsızlık duymamızın sebebi sizin zannetiğimiz gibi korku değil ; Hak ile Batılın ; Tevhid ile Şirkin ; İman ile Küfrün hangi amaç ile olursa olsun aynı sepette gösterilmeye çalışılmasıdır.

İslam tarihinde eşi, menendi görülmemiş bir uygulama ve bidattir.

6. Hz. İsa as. ve Hz. Musa as.'a inen din de İslam'dı. Dolayısıyla ortada inen dinler yoktur inen tek din vardır. Dolayısıyla ortada Hak dinler yoktur hak din vardır. Ta Adem as.'dan bugüne kadar vazifelendirilen tüm resul ve nebiler tek dini vazetmişlerdir : İSLAM

7. Demek ki asıllar itibariyle ortada dinler yok din var. İbrahim as.'ın dini bugün de aynıyla vakidir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar