LUKA İNCİLİ HAKKINDA!


Bu çalışmada göreceklerimiz:

· Luka'nın yazdıklarının tarihe ne kadar uygun olduğunu,
· İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu,
· İsa'nın ne yapmak için geldiğini.

Yeni Antlaşma birkaç kısa kitap ve mektuptan oluşmuştur. Elimizde bulunan İnciller ilk zamanlardaki Hıristiyanların yazmış olduklarının çevirileridir. Bu konudaki uzmanlar çevirilerin dayandığı metinlerin kesinlikle doğru olduğunu açıklamışlardır.

İncil'in açıkladığı konular hakkında nasıl emin olabiliriz?
İlk Hıristiyanlar zamanında İsa'nın yaşamı hakkında pek çok yazım vardı. Fakat kimi özel bir niteliğe sahipti; tıpkı İsa'nın izleyicileri olanlar ya da yakın arkadaşları tarafından yazılanlar gibi. Arkeologlar yıllar sonra Yeni Antlaşmanın birer birer parçalarını ve hatta tam cilt olarak nüshalarını da bulmuşlardır. Bunları karşılaştırarak Yeni Antlaşma yazarlarının orijinalliğiyle yüz yüze geliriz. Bazı nüshalar ise İncil'deki kitap ve mektupların 100 yıldan daha az bir zamana ait tarih taşıdığını göstermektedir.
Bunun ne kadar güzel bir kanıt oluşturduğuna örnek verecek olursak; Yeni Antlaşma kadar eski olan yazımlarla karşılaştırmak gerekir; örneğin Sezar, The Gallic War adlı kitabını İsa'dan yaklaşık 50 yıl önce yazmıştır. Bu kitabın orijinal aslına sahip değiliz. Ama dokuz ya da on kopyaya sahip olmakla birlikte bunlardan en erkeni de orijinalinden yaklaşık 900 yıl sonra yazılmıştır. Bu eski yazılar için tipik bir boşluktur. Her ne kadar İncil'e ilişkin tarihsel kanıtları inceliyorsak da şunu öğreniyoruz ki; Yeni Antlaşma'daki kitapların elyazmalarının binlercesi vardır. Bu nedenle Luka, Pavlus ve diğerlerinin yazdıklarını hemen hemen kesinlikle bildiğimize inanmakta iyi bir nedenimiz vardır.

Luka'nın kitabını kim yazdı?
Bu kitabın yazarı olan Luka aynı zamanda Yeni Antlaşma'da bir başka kitap olan Elçilerin İşlerini de yazmıştır. O, Yahudi olmayan tek Yeni Antlaşma yazarı ve bir doktordu. Bağımsız ispat olarak o çok dikkatli ve doğru yazan bir tarihçiydi.

Luka'nın Kitabı : Gerçek mi yoksa Sahte mi ?
Luka 1:1-4 ' ü okuyun

· Luka bilgiyi nereden alıyordu ? (1:2)
· Nasıl yazdı ? (1:3)
· Luka'nın bu girişi niçin yaptığını düşünüyorsunuz ?

İsa Nereden Geldi ?
Luka İsa'nın orijini hakkında eşsiz bir ayrıntı verdiği gibi aşağıdaki pasaj İsa'nın doğumunun daha önceden nasıl haber verildiğini açıklıyor.
Luka 1:26-38 'i okuyun.

· Gelecek, Meryem'in çocuğu için neye sahiptir?
· İsa nasıl doğurulmuştur ? (1:35-37)
· İsa Tanrı'nın Oğlu olduğunu söyledi.

Bu ayetler İsa'nın çifte orijini hakkında ne demektedirler?

İsa amacını açıklıyor
İsa, Filistin'in güneyindeki Kudüs'ün Beytlehem şehrinde doğdu. Filistin'in kuzeyindeki Celile kentinin Nasıra adlı çok sıradan bir kasabasında büyüdü. İsa bir marangozdu ve 30 yaşında öğretişine şehirden şehire dolaşarak başladı.

Luka 4:14-22 'de İsa'nın öğretişe başladığında ne olduğunu öğreniyoruz. Yerel bir tapınma yeri olan sinagoga gitmiştir. Ortalama bir Yahudiden daha fazla dinsel öğretişe sahip değilken, orada bulunanlar O'nu dinlemek istediler. Nasıra'da bir sinagogda konuşması istendi.

Luka 4:14-22 'yi okuyun.

· İsa hangi insanlara yardım etmek için geldi ? (4:18) Bunun ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz ?
· O neyi bildirecekti ? (4:19) Bu ne demektir ?
· Ayet 21' de söylenen sözlerden sinagogda bulunanların ne anladığını düşünüyorsunuz?

Düşünülecek Soru
İsa dünyaya yoksula, tutsaklara, körlere ve eziyet görmüşlere yardım etmek için geldi. İnsanların bugün yoksul, tutsak,kör ve eziyet görmüş olduklarını gösteren yollar nelerdir?

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar