Kuran'da Yahudiler


"Yahudilere niye İsrail oğulları deniyor? Yahudilerin gayesi nedir?"

Hazret-i Yakub'un adı İsrail olduğu için, Yahudilere İsrail oğulları denildi. Hazret-i Musa Tur dağına gidince, bunlar dinden çıktı. Buzağıya taptı. Sonra pişman olup tövbe ettikleri için, Yahudi denildi. Yahudi, doğru yolu bulucu demektir. Yahudiler, Hazret-i Musa'ya çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehid etti. Hazret-i İsa ve annesine iftira ettiler. İncili tahrif ederek Hıristiyanlığı bozdular. Peygamber efendimizi zehirlediler. Hazret-i Osman zamanında, fitne çıkararak, Halifenin şehid edilmesine sebep oldular. İbni Sebeciliği, Hurufiliği meydana çıkarıp, Müslümanları parçalayıp, birbirine düşman ettiler. Yehovacılığı çıkarıp Hıristiyanları birbirine düşürdüler. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular.

"Kuran'da Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkındaki âyetlerde özellikle neler bildiriliyor?"

Yahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:

1- Tevrat'ı değiştirdiler. (Bekara 79)
2- Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran 183)
3- Hazret-i İsa'yı öldüremediler. (Nisa 157)
4- Fesat çıkardılar. Allah'a cimri dediler. (Maide 64)
5- Hazret-i Meryem'e iftira ettiler. (Nisa 156)
6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide 82)
7- Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. (Tevbe 30)
8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur'ana inanmadılar. (Bekara 146)
9- Çoğu iman etmeyecektir. (Bekara 100; Nisa 155)
10- Allah'ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bekara 88-89)

Kuran'a göre Hıristiyanlar

1- Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur. (Maide 72)
2- Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur. (Maide 73)
3- Meryem oğlu Mesih bir Peygamber, anası da sadık bir kadındır. (Maide 75)
4- İsa Mesihe Allah'ın oğlu dediler. (Tevbe 30)
5- Yahudilere göre, Hıristiyanlar Müslümanlara daha yakındır. (Maide 82)

Yahudi ve Hıristiyanların ortak yönleri:

1- Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler. (Tevbe 31)
2- Yahudi bilginleri ve Hıristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe 34)
3- Allah'ın oğullarıyız dediler. (Maide 18)
4- Bile bile hakkı gizlediler. (Âl-i İmran 71)
5- Allah çocuk edindi diye iftira ettiler. (Bekara 116)
6- Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler. Âl-i İmran 70)
7- Allah'a iftira ettiler. (Âl-i İmran 78)
8- Yahudi ve Hıristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide 51)
9- Resulullah, dinlerine girmedikçe, Yahudi ve Hıristiyanlar ondan razı olmazlar. (Bekara 120)
10- Dinlerinde aşırı gittiler. (Nisa 171)
11- Kitaplarındaki bilgileri gizlediler. (Maide 15)
12- Ehl-i kitap, "Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek" dediler. (Bekara 111)
13- Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, Cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine 6)

Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevrat'ı değiştirdiler. Hazret-i Musa'nın dini değişince Allahü teâlâ, İncil ile Hazret-i İsa'yı gönderdi. Hazret-i İsa'nın dini de bozulunca, İncil, İnciller haline gelince, Allahü teâlâ, İslamiyet'i göndermiştir.

Yeni bir din mi?

La ilahe illahlah... ''Hımmm'' kardeşim; ben Tevrat değişmedi demedim. Dediğim şundan ibaret, bu ayetin tevratın değişmediğini anlatmaması gerçeğidir. Ne yani, bu ayetin bunu anlatmamasından ötürü sen dininimi değiştireceksin? Valla beni o oryantalistlerle karıştırma! Hadi ben tevratın nasıl değiştiğini anlatayım, ümit ederim ki, o ''Özgür'' lakaplı kardeşimizzde okur! ;

Yahudiler Tevrat’ın ilk beş kitabının Hz. Musa’ya Tanrı tarafından verildiğine ve hiç bir değişikliğe uğramadığına inanırlar. Eski Ahit’i oluşturan kitaplar,MÖ.1400 ile 400 yılları arasında, uzun zaman dilimi içinde yazılmış birçok peygamberin kitabını içermektedir.

Sürgün yıllarında kaybolan Tevrat’a Babil sürgünü dönüşünden sonra Ezra başkanlığında bir heyet tarafından MÖ: 450 yıllarında tekrar derlenmiş olup MÖ: 150 Makkabiler dönemine kadar ilaveler olmasına rağmen MS: Yamniya konsilinde bazı bölümler çıkarılarak son şeklini almıştır.

İlk beş kitap, Toplam 187 bölümden oluşmaktadır. Bunlar için verilen toplam kelime ve harf sayılarında, çok farklılık görülmektedir..Bazı kaynaklarda 5851 (Kut. KİT. Değiş.-15), bazılarında 4888 (Kidduşin’de) ile 5845 kelime ve harf sayısı ise 300.000 ile 400.000 arası değişmektedir.Bu kadar farklılıklar, özellikle MS. 2. yüzyıla kadar elde standart bir metin olmaması ve daha sonraları da çeşitli yazım hatalarından kaynaklanmaktadır.Hatta ikinci dünya savaşından sonra yazılan Tevratlar üzerinde İsrail de yapılan incelemelerde bile bunların % 84’ünün hatalı olduğu tespit edilmiştir.25

Şu anda Yahudi ve Hıristiyanların kullandığı Tevrat metinlerinin, tarih içinde son şeklini alması uzun zaman almıştır.Hz.Musa Tanrı’dan vahyedilen on emiri iki taş levhaya ve Tevrat’ıda bir kitap olarak yazarak (orijinal nüsha), Ahit Sandığı denilen sandığın içine korunması için koyar.

Bu sandık İsrail Oğulları tarafından kutsal emanet olarak korunur.Hz. Musa’nın vefatından sonra, Hz.Yeşu kendilerine önderlik etmiştir.Hz. Yeşu’dan sonra, İsrail Oğulları yoldan çıkmış ve Tanrı’yı unutarak putlara tapmaya başlamışlar ve başka kavimlerin esaretine altına girmişlerdir.Bu ara Ahit Sandığı ve Tevrat tamamen unutulmuştur. Peygamber Hz. Davut zamanına kadar bu böyle devam etmiştir.Hz. Davut kral olup Kudüs’ü alınca, Ahit Sandığını da bulup buraya getirmiştir.

Hz. Davut’tan sonra yerine geçen Oğlu Hz. Süleyman, Kudüs’te meşhur mabedi yaptırmış ve Ahit Sandığını mabede koymuştur.Burada ilk defa Ahit Sandığı açıldığında, içinde iki taş levhadan başka bir şeyin olmadığı görülür(I.krallar 8:9).Hz. Süleyman dan sonra Krallık kuzeyde on kabilenin oluşturduğu İSRAİL, güneyde Yahuda ve Bünyamin kabilelerinin oluşturduğu YAHUDA olarak ikiye ayrılıyor ve iki devlette Tanrı’yı unutup yine putperest oluyor.

Bu dönemlerde Hz.Musa’nın dini iyice yasaklanıp unutturulmuş ve Tevrat’ta ortadan kaldırılmıştır.Bu durum MÖ.920 Hz. Süleyman’ın ölümünden,MÖ. 640 yılında kral olan Yoşiya dönemine kadar devam etmiştir.Putperestliği terk eden Yoşiya zamanında Tevrat tekrar bulunur.Bu Yahudi devletinden önce kuzeydeki İsrail, Asurluların İstilasına uğrayıp, topraklarından sürgün ediliyorlar.

Daha sonra güneydeki Yahuda devleti, Babil Kralı Hebukednazzar tarafından MÖ. 587’de yağmalanıp, Yahudiler Babil’e köle olarak sürülüyor.Bu ara mabette yıkılıyor ve Ahid Sandığı ve içindeki taş levhalar ile Tevrat saklandığı yerde bir daha bulunmamak üzere kayboluyor.

Günümüze kadar aranan bu sandık hala bulunamamış ve Mescidi Aksa Camisinin altındaki mabet kalıntıları içinde hala aranmaktadır. Bu durum MÖ.538 yılına kadar böyle devam etmiş ve Yahudilerin Tevrat’la ilişiği tekrar kesilmiş olur.

MÖ. 538 yılında Pers Kralı Cyrus, Babilliler’i yenerek Yahudilerin de esaretini kaldırıp Kudüs’e tekrar dönmelerine ve mabedi inşa etmelerine izin vermiştir.Böylece Yahudi tarihinde ikinci mabet olarak anılan dönem başlar.Bu dönemde bütün aramalara rağmen Ahit Sandığı ve Tevrat bulunamamıştır.

Kayıp Tevrat’ı yeniden oluşturmak için Ezra başkanlığında bir meclis kurulup Eski Ahit’i, kuzeydeki Yahudi devleti kalıntıları olan Samiriler diye isimlendirdikleri halklara inat, kare karakterli Asuri yazısıyla yazmıştır.Yazmışlardır ama bakın Kuran ne diyor;

“13 ….Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler).Kendilerine öğretilen ahkamın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unuttular.” (Kur’an-Maide-5)

Sözün özür şudur; Eyy yazıma cevap vermeye kalkan deyyus, (o her kimse), Kes sesini ve kendine gel! Bir daha bana böyle bir ithamda bulunma!

Bu yazıyı hangi cahil yazdı, çok merak ediyorum...

Ne yani? Sizce Bakara 79. ayette Tevrat değiştirildi mi denilmekte. O zaman kesinlikle iyi bir tefsir eğitimi almalısınız. Şöyle düşünen İlahiyatçı kılıklı münafıklar ve aynı zamanda hocaefendi sıfatıyla tanınan kişiler vardır. Bakara Suresi 79. ayeti derki; Yahudiler kutsal yazılarını yeniden yazardılar. Ama metnin bizlere ne dediğini okursak? O derki,

''Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab'ı yazarlar sonra da onu az bir karşılığına değişmek için, ''Bu Allah'ın katındandır.'' derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline!''

Burada söylenen, metnin yeniden yazılması değilir. Metni yeniden yazma hakkında bir şey söylemez. Bu ayet bir şeylerin yazılmasından ve önceden vahyedilmiş ayetler ile eşit bir şekilde insanlara sunulmasından bahseder.

Burada elimizde tutacağımız ikinci şey ise,ayetin tahriften bahsetmediğidir. Aynı şekilde bu ayet, var olan ayetlerin sonrasında da değiştirildiğinden bahsetmez. Hayır! Ayet Allah'ın kelimeleri olarak sunulmuş ayetlere ek olarak, finansal kazançları için bir şeyler getirmek isteyen kişiler hakkında bahseder. Konuşulan konu budur. Bu ayet Allah'ın sözlerin de değişme olmayacağını ve bunun Allah'ın büyük başarısı oluğunu söyleyen Yunus suresi 64 ile çelişkili değildir. Peki Kuran sahte yazıları satmakta suçladığı kişiler kimlerdir?

Bakara 75. ayette en yakın bağlamdan; Onların Yahudi toplumu içinde ki bir grup olduğunu buluruz. İkinci olarak ayet der ki (Bakara 78-79), Kutsal yazı olarak bu kitapları yazan ve satan kişilerin Kutsal yazılardan bir haber olarak, Yahudilerin arasında yaşayan cahil insanlar olduğundan bahseder. Şimdi düşünün bu cahil, yani okuma yazma bilmeyen kişiler bu kitapları yazabilir mi?, eğer yazabiliyorsa bu ifade ÇELİŞKİLİ BİR İFADE OLARAK GÖZÜKÜR.

Ama ayet onları okuma yazma bilmeyen kişiler olarak adlandırır. Bundan ne anlarız? Okur yazar kişinin Arapçası Ummiyyun'dur. Bu kelimelerin anlamı İbn Abbas ve diğer otoritelere göre aynı zamanda Çok tanrıcı Arap kültüründe PUTPEREST demektir.

Bu kişiler Yahudi ya da Hristiyan değillerdir. Bu sahte metnin yazarları net bir şekilde okur yazar oldukları için bizler bu grubu, Yahudilerin yakınında ama Yahudi olmayan putperest sahtekarlar olarak anlamamız gerekmektedir. Aslında Tarih bize kendi çıkarları için sahte vahiyler üreten bir çok Arap şairinin olduğunu söyler. Nadr Ibn Harith, Musaylima, El-Ansi El Yemen, Mani, Mazdak gibi tüm bu kişiler, Kuran'ın itham ettiği bu profile uyarlar.

Şöyle ki Doğu ''Ummiyyun'ları'', yani okur yazar olmayanları Hristiyan ve Yahudilerin arasında olmalarının ardından kendi çıkarları için, kendi sahte yazılarını yazıp, bunlar ''Allah'tandır'' diyen PUTPEREST sahtekarlardır.

İŞTE GERÇEK BUDUR. BAKARA 79'DA TEVRAT DEĞİŞTİRİLDİĞİ ANLAŞILMAMAKTADIR.

Umarım anlatabilmişimdir.

CVP:Bu yazıyı hangi cahil yazdı, çok merak ediyorum...

ne yani tevrat değiştirilmemiş olsa ona mı inanacaksın :) yahu hiç mi açıp bakmıyorsun tevrat denen kitabı? HAK SÖZÜ olsa kuranla çelişir mi? Hayır...

yeni bir din mi yaratıyorsunuz? yoksa tıpkı tevratı değiştiren atalarınız gibi islamiyeti tahrif edip değiştirme gayretindemisiniz?

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar