UZAKDOĞU DİN VE İNANIŞLARI


Uzakdoğu Dinleri:

•Çin Budizmi: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 105;

•Çin Dinleri: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 105;

•Bon: Tibet Dininin adı. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik Din ve İnanç Söslüğü s. 27; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 87; Bk. Age. (Tibet Dinleri Maddesi) s. 512;

•Japon Budizmi: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 228; Bk. Age. (Zen Budizmi Maddesi) s. 570;

•Japon Dinleri: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 228;

•Japon Konfüçyanizmi: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 228;

•Kaodaizm: Vietnam Budizmi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 239;

•Lamaizm: Tibet Budizmi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 285;

•Sinizm: İlkel Çin Dini. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 463; Bk. Ahmet Kahraman, Dinlar Tarihi s. 59-61;

•Şintoizm (Şinto Dini): Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik Din ve İnanç Söslüğü (Dinler ve İnançlar Hakkında Özet Bilgiler Bölümü) s. 27; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 482; Bk. Ahmet Kahraman, Dinlar Tarihi s. 68;

•Taoizm (Taoculuk-Tao Dini): Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik Din ve İnanç Söslüğü (Dinler ve İnançlar Hakkında Özet Bilgiler Bölümü) s. 25, 26; Bk. WAMY, Günümüz Din ve Fikir Hareketleri Ansiklopedisi s. 289-292; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 492; Bk. Ahmet Kahraman, Dinlar Tarihi s. 62;

------------

Şinto Dininde Kavramlar:

Aizen Myöö: Japon Budizmi'nin tanrılarından biri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 24;

Amaterasu: Japonların Güneş Tanrısı. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik din ve inanç sözlüğü s. 10; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 35;

Ama no İva: Japon güneş tanrıçasının mağarası. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 35;

Ame no Futotama no Mikoto: Ameterasu'nun yanındaki tanrılardan biri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 36;

Ame no Minaka Nuşi: Göklerin efendisi tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 36;

Ame no Toko Taci: Japon göktanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 36;

Amida: (Japon) Budha'nın beş yönünden biri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 36;

Atago: Japonya'da şehirleri yangından koruduğuna inanılan tanrı. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik Din ve İnanç Sözlüğü s.14; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 60;

Bonten: Brahma'nın japonca adı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 87;

Buga: Doğu Sibirya Tunguzlarının Gök Tanrısı. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik Din ve İnanç Söslüğü s. 29; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 91;

Ce-Mon: (Çin). Yağmur tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 97;

Ce-Ngü: (Çin). Gökyüzü tanrısının kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 98;

Cizo: (Japon). Çocuksever tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 101;

Codoşu: Japon Budizmi'nin bir kolu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 102;

Çang-ti: (Çin). Tanrının yerini tutan en üstün ilke. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 104;

Dalai-Lama: (Tibet). Tanrılaştırılan insan. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 108;

Dahaşi: (Japın). Dînî törenin başladığını ve bittiğini haber vermek için çalınan çan. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 120;

Doice: (Tibet). İbadet sırasında kullanılan bir cihaz. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 121;

Dokajin: (Japon). Toprak tanrıları. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 120;

Dung: Budistlerin ibadete çağrı için kullandıkları çan. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 124;

Dzıbay-Cınrıg: (Tibet) «Bütün günahların da onunla birlikte yandığına inanılan kurban.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 125;

Ebisu: (Japon). Şintoizm'in yedi mutluluk tanrısından biri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 127;

Emma Hoo (Japon). Cehennem tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 135;

Fei-Lien: (Çin). Rüzgar tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 154;

Fugen: Bir Japon putu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 160;

Fukeşu: Japon Budizmi'nde bir mezhep. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 160;

Go Çi Niyoray: (Japon). Beş bilgelik tanrısının ortak adı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 171;

Hao Hao: Vietnam Budizmi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 119;

Hokke: Bir japon tarîkatı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 199;

Hamusubi: Japonlarda ateş tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 200;

Hope: Çinlerde okyanus tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 200;

Hsieng-Niu: (Çin). Samanyolunun batısına oturan tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 201;

İppen: Japon Budizmi'nde bir tarîkat. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 220;

Jigoku: Japon inanışında cehennem. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 229;

Kami: (Japın). Şinto Dini'nde ölü ruhları. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 237;

Kannon: (Japon). Budha tanrılarından biri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 239;

Koan: Zen Budizmi öğretme yöntemi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 264;

Kuannon: (Japon). Dişi ilke-tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 273;

Kuan-Yin: (Çin). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 273;

Lha: Tibet Dininde bir tanrı adı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 290;

Miroku: «Japon Budizminin Budha'larından biri.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 333;

Mutluluk tanrıları: Bunlar Japon Budizminde yedi tanrıdır. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 347;

Ngu-Ho: (Çin). İnsanı yaratan yengeç elli tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 364;

Ninighi no Mikato: (Japon). Şinto Dininin tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 377;

Okinunişi: Tanrı Susanova'nın oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 377;

Oyamatsumi: Bir japon tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 383;

Pan-ku: Çin inanışında ilk insan (Adem). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 396;

Ra-Kan: Japon Budizminin terminolojisinde: Ermiş. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 428;

Roşana Butsu: (Japon). Budha'nın nur şeklindeki tecellisi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 436;

San Senjin: (Japon). 3 savaş tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 447;

Sikimi: (Japon). Kutsal ağaç. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 461;

Susanoo: Japon fırtına tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 471;

Şang-Ngo: (Çin). Ay tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 477;

Şang-Ti: (Çin). «Tanrılar hiyerarşisinde üst ilah» 477;

Şi-vang-mo: (Çin). Tanrıça. Lha: Tibet Dininde bir tanrı adı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 290;

Miroku: «Japon Budizminin Budha'larından biri.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 333;

Mutluluk tanrıları: Bunlar Japon Budizminde yedi tanrıdır. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 347;

Ngu-Ho: (Çin). İnsanı yaratan yengeç elli tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 364;

Ninighi no Mikato: (Japon). Şinto Dininin tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 377;

Okinunişi: Tanrı Susanova'nın oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 377;

Oyamatsumi: Bir japon tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 383;

Pan-ku: Çin inanışında ilk insan (Adem). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 396;

Ra-Kan: Japon Budizminin terminolojisinde: Ermiş. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 428;

Roşana Butsu: (Japon). Budha'nın nur şeklindeki tecellisi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 436;

San Senjin: (Japon). 3 savaş tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 447;

Sikimi: (Japon). Kutsal ağaç. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 461;

Susanoo: Japon fırtına tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 471;

Şang-Ngo: (Çin). Ay tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 477;

Şang-Ti: (Çin). «Tanrılar hiyerarşisinde üst ilah» 477;

Şi-vang-Mo: (Çin). Tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s.483;

Taka-Mi-Musubi: (Japon). Yaratıcı tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 488;

Tao-Di-Cing: (Çin). Taoizm'in akaid kitabı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s.493;

Tat-Tvam-Asi: Sanskritçe: Vahdet-İ Vücûd. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 496;

Tenday: (Japon). Budizm'de bir mezhep. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 500;

Tenno: (Japon). Güneş tanrıça Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 501;

Tien: Çinlilerde Zeus. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 512;

Toyotama bime: (Japon). Deniz tanrının kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 518;

Tsuki no Kami: (Japon). Ay tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 521;

Yu-Huang-Şianti: (Çin). Yüce tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s.565;

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar