Şamanizm İnanç ve İbadetleri


Şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. Altay Türklerine göre "Aydınlık Alemi", yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü Tanrı Ülgen'le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.Yeryüzünü, yani "Orta Dünya"yi insanlar oluşturur. Yer altı dünyası olan "Aşağıdaki Dünya"yı ise Tanrı Erlik ve ona bağlı kötü ruhlar oluşturur. İyi ruhlarla ilişki kurup, iyilik yapan Şamanlara ak-Şaman, yeraltı ruhlarıyla konuşup, Erlik 'in hizmetinde olanlaraysa kara-Şaman denir.

Eski Türklerin de inandığı din Şamanizm ' di. Bu Şamanizm,Yakutlar ve Altaylar'da yaşayan ilkel Şamanizm aşamasını bir süre sonra geride bırakmış, gelişmişti. Avcılık ve ilkel tarımla dar bir bölgede yaşayan boyların inanışlarıyla, büyük devletler kuran, Çin Duvarı ' yla Bizans arasına yayılmış halkların inanışları aynı kalmamıştı.

Çin kaynaklarından anlaşıldığına göre eski Orta-Asya Şamanizm ' inin temelleri Gök-Tanrı, Güneş, yer, su, atalar ve ocak (ateş) kültleridir.Bu bağlamda Asya halklarının inandığı Şamanlığın temelinde insan ve doğanın birlik ile beraberliği ve uyumu düşüncesi yer alır. Evren,dünya,insan,hayvan ve bitkiler alemi bir bütün olarak düşünülür. Dünya ve Gök,yaratma eylemini birlikte işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Bunlar bütün varlıkların yaratıcısı olmalarından ötürü kutsaldır. İşte bu yüzden Asya 'nın Şamanist göçebe halklarında Gökle Yer Su'yu sayma ve bunlara saygı gösterme, bu göçebe halkların inanışlarının özünü oluşturmaktadır. Dağın eteğinde ya da zirvesinde, nehrin ya da gölün kıyısında, yolun ya da atın bağlandığı direğin yanında, bir göçebenin kutsamayla eylemleri, tüm yaşamın ortak bir bilinci paylaştığı doğaya dönüktür.

Şamanlıktaki bir diğer inanışta, insan neslinin sonsuz bir şekilde devamlılığı düşüncesi. Şamanist olan birisi kendini, baba, dede, ve atalarına ait olan bir hayatın devamı olarak görür, bunları bilir ve sayar (Atalar kültü). Bununla birlikte, söz konusu bu insan aynı zamanda kendi geleceğini de sonraki nesillerde görmektedir, ki bu durum varoluşun ana anlamıdır. Bundan dolayı bu insanin görevi çocuk ve torunlarına toplumun en iyi yanlarını aşılayarak yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır

Bazı kişiler milliyetçilikden

Bazı kişiler milliyetçilikden kaynaklanan bir psikolojiyle islamdan evvel Türklerin tek Tanrı inancında olduğunu iddia ederler ..Tamamen safsatadır.Gök yani sema Türklerde kutsaldır ve ona bazen de ilahlık sıfatı verilmişdir.Ama aynı Türkler Ülken isimli Tanrıya inanmışlardır.Ülken 6. gökde oturur çoluğu çocuğu vardır..Yine aynı Türkler Yer su Tanrılarına inanmışdır..Ve yine aynı Türkler GÜNEŞE TAPMIŞDIR..Tam İlmihal Seadeti Ebediyyede bu açıkca ifade edilir..Çin kaynakları Türk sultanının her sabah güneşe tapdığını belirtir..Bu meselede Abdülkadir İnanın kitabında teferruatlı bilgi vardır...Ez cümle Türkler İslamdan evvel şammanist idiler ve Tabita taıyorlardı..İslam ile karanlıkdan kurtuldular..İslamdan evvel ki türkleri kurtarmaya çalışmak IRKÇILIKDIR..BİZ ARAPLARDAN EVVELDE TANRIYI BİLİYORDUK ZİHNİYETİ 1930 LARIN KEMALİST ZİHNİYETİDİR..
Türkler islama 4 asır geç girmişlerdir..Bazılarının sandığı gibi İslan inançlarına çok uygundu hemen İslama girdiler safsatası yine İslamda Türke hususi bir yer vermek isteyen Türk İslam Ülkücüsü sıfatlı(Gizli Kemalist)lerin yalanıdır..İslam tarihi Türk ve Arap savaşlarını uzun uzadıya anlatır..Biraz araştırıcı olun hayal aleminde yüzmeyin..

Bu Türk islam ülkücüleri bir ara Benim Türk isminde ordum var......diye başlayan dİVANI lÜGATI tÜRKDEKİ uydurma ve KÜFÜR OLAN BU SÖZE KUTSİ HADİS DİYE MİLLETE İNANDIRMAYA ÇALIŞDILAR..Allahu teala hiç bir kavmi hususi (haşa) yaratmamışdır ve ona ismini bizzat vermemişdir..

cevap

nasıl olurda dinsel inanışları için bir kimseye kemalist denilebilir sevgili cahil kardeşim.. zaten günümüzde herşeyin araştırılıp okunması son derece kolaylaştı .. ve senin atatürkle ne gibi bir sorunun varki her safsatayı kemalist düşünceye yıkmaya çalışacak kadar bencil düşüncedesin? herkeste bir akıl ve idare edecek seviyede bir irade mevcut.. yazık gerçekten yazık ki asırlar öncesinin olaylarını kemalist düşünceye ait gibi göstermeye meylediyor ve sadece kendini küçük düşürüyorsun.. ayrımcılık yapmak her nasılki allah katında büyük günah ise ve sen bu ayrımcılığa çanak tutarak o günahın vebalini düşünmeden çatal dilini zehirli denebilecek kelimelere cümlelere kullanabiliyorsun.. madem bu denli bilgili bir ulemasın yaptığın yanlışlığında inşallah farkına varırsın..

Bazı kişiler milliyetçilikden

senin yazdıklarından türklerin islamı kılıç zoruyla kabul ettirildikleri çıkıyor,en azından türkler 400 yyıl geç islamlaştılar demen bunu gösteriyor
ayrıca saçma bir yazı olmuş okumaya değmez

öz dinimiz

Şamanizm,''doğayla mükemmel bir uyum içinde olma'' felsefesiyle bütünleşmiş bir dindir. Orta Asya'daki Türk devletlerinin islamiyetten önceki dinidir.Bunu kabul etmemek Türk tarihine karşı büyük bir saygısızlıktır.Koca bir kültürü ve İslamiyetten önceki Türk tarihini hiçe saymak demektir.Göktürk Devleti'nin adını nereden aldığını düşünürseniz Şamanizm'deki Göktanrı inancından geldiğini görürsünüz.Türkler, islamiyeti seçerek özbenliklerini ve özkültürlerini kaybetmişlerdir.Bu gerçeği kabul etmemek Arap milliyetçiliği yapmaktan başka birşey değildir.

türkler hiç bir zaman şamanist olmadı

türkler hiçbir zaman şamaist olmadı.şamanis olan gurup aslen türk olmayıp bazı güçlerin oyunu ile türklerin kökeni inaçsız dedirttirmek istemeleri düşüncesiyatar ki türk layan moğollardır samanist moğollar ayrıca 4 de ayrıldıktan sonra altınorda devleti başta olmak üzere türk kimligi kazanıryani sözümona türk olur.ozaman coktan türkler çoktan müslüman olmştur .lütfen sitenin güzel bir araştırma yapıp sonra yani bir paylaşım yapmalarını istiyorum şimdiden Allh razı olsun...

Hadi Ordan

Kendini kandırma. İslamdan öncede TÜRK vardı..Ve Gök Tanrı dinine Ata kültüne mensuptular

beki türk ler şamanist

beki türk ler şamanist değildide neydi bugün müslüman geleneğinde ve hatta hıristiyanlığın içine yerleşmiş gelenekler şamanlıktan gelmiştir. şamanlık tek orta asyada görülmemiş bir çok farklı çoğrafyaya yayılmış bir dindir ve bence tek tanrılı inanışlardan daha iyidir ve türklerde şamanisttir...

CVP:beki türk ler şamanist

Türkler şamanist falan değildir. Bu tamamen uydurmadır. Türkler Gök Tanrıya inanır ve tek tanrıya inanırlardı. Muhtemelen geçmişte türklere gelen peygambere iman etmişlerdi. O yüzden topluca müslüman oldular

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar