Dinlerarası diyaloğu hangi boyutta inanıyorsunuz

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zor_dinler.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1620375221 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/dinler/modules/user/user.module on line 819.

Benim hatırladığım kadarıyla

Benim hatırladığım kadarıyla bu anket yıllardır duruyor burada. Bu anketin sonlandırılması ve yeni anketler konulması daha hoş olabilirdi.

Dinler Arası dialogu ortaya kim ve neden atmış?

Görünen ve görünmeyen amaç birbirini tutar mı?

Vatikan müslümanlarla bu kadar iyi niyetli olup diyalogu istiyorsa başta Rus kilisesi ile neden bir diyalog içerisinde?! Başta kiliselerle bir diyalog içerisinde bulunursa daha inandırıcı gelecek de...

bununla ilgili bir Luiggi Luiggi diye bir italyan var. Görüşlerinize bir ufuk açabilir.

Anket şıkları eksik gibi..

Anket şıkları eksik gibi.. Fakat en yakın bulduğuma oyumu verdim: "Her din kendisinin hak olduğunu savunduğu için göstermelik diyalog olabileceğine inanıyorum." Evet Hıristiyanların da gayelerinin, Müslümanlar gibi kendi dinlerini tebliğ olması normaldir. Fakat bizim dinimizi tebliğ etmemize, onların bu düşünceleri engel oabilir mi? Yani müslüman kişi, beni hıristiyan ederler korkusuyla, kendi dinini tebliğ etmeyecek mi, diyaloga girmeyecek mi, kendi dinini anlatmayacak, hiçbir şekilde hıristiyan bir kimseyle aynı masaya oturmayacak mı? Bu korkaklık ve kendi dininin hak olduğundan şüphe etmek değil midir? Bizim dinimiz hak değil mi? Neden korkuyoruz? Dinimize mi güvenmiyoruz? Birikimimize mi güvenmiyoruz? Evet diyalogdan kaçan, diyalogdan korkanlar ancak kendi dinlerine güvenmeyen, bilgi birikimlerine güvenmeyenler olabilir.

Bu sayfada da diyalog var, kim neyinden ödün veriyor!

Diyalog kelime anlamı olarak: iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. yani karşılıklı kabul ediş anlamına gelmez. Din zaten sabit duruştur, emredilen buyrukları kabul etmek demektir. Başka dinlerle karışık bir din kurmak ayrıdır, dinlerarası diyalog ayrı. Diyalog ödün vermeyi gerektirmez. Bilakis faydalıdır.Zira Allah(c.c.):
“De ki, “Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin: Allah’tan başka bir mâbut tanımayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da bazımız bazımızı Rab edinmesin.” (Âl-i İmran, 64) buyuruyor.

Bu nedenle:
"Farklı din mensupların inançlarından ödün vererek kardeşce yaşayabileceklerine inanıyorum" ifadesini maksatlı ve haksız buluyorum...

Dinler Arası Diyalog

Diğer dinler tahrif edilmemiş olsa idi zaten diyaloğa gerek kalmayacaktı. İslam dini en son ve mevcut tek hak dindir. Ancak, ne olursa olsun, Ateizm, Tek Dünya Devleti yada Tek Dünya Dini gibi uydurma ve bambaşka amaçlarla hareket eden organizasyonlara karşı da mevcut semavi dinlerin güçlerini bir araya getirmesi de şarttır. Kur'an-ı Kerim'de de Kitap ehline daha yumuşak davranılması gerektiği belirtilmiştir ki Allah-u Alem diyalog benzeri bir şey kast edilmiş olabilir. (Bu şahsi Yorumum en doğrusu Rabbim bilir)

Dinler arasi diyalog - uyum

Kısa ve öz: Bence dinler arasında bir uyumun bulunmasında "İslamiyet'in diğer dinlere karşı uyum, harmoni bakışı"ndan başka bir şey değildir.

Ancak diğer inanç sahipleri başka bir gözle buna yaklaşınca gerçeği ya göremezler yada görmek istemiyorlar diye düşünüyorum...
Saygılar...

DİN ADAMLARI ARASI DİYALOG

Dinler arası diyalog olamaz. Hak ve son din İslamdır.
ancak din adamları arası diyalog olmalıdır. Sanıyorum Fethullah Hoca efendinin kastettiği de budur.
Ancak konuyu bilen bilmeyen herkes bir şeyler yazmakta yarışıyor.
Din adamları arasındaki diyalog mutlaka olmalıdır.İslamın emri de budur.
Aksi takdirde güzel dinimizi diğer din mensuplarına nasıl anlatacağız söyler misiniz?
Anketiniz çok yanlış ve yanlışa yönlendirmeli olmuş lütfen daha samimi ve objektif yapınız!
Selam ve dua ile hayırda yarışanlara selam olsun...

Bu bir safsatadır...

Birinci 1000 yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı, ikinci 1000 yılda Afrika ve Amerika Hıristiyanlaştırıldı, üçüncü 1000 yılda hedef Asya... Bunun ön ayağı Dinler arası diyalog safsatasıdır. Bu diyalog masalının asıl amacı Anadolu, Orta Doğu ve diğer Asya ülkelerini Hıristiyanlaştırmaktır. Diyalog adına yapılan faaliyetleri incelediğimizde İslam dinine zarar veren bir çok faaliyet yapıldığını görmekteyiz. Bu safsatanın Türkiye'de ki ön ayağı Fettullah Gülen denen şahıstır. bu şahıs kendi yayın organlarında diyalog adına yaptırdığı yayınlarda Lâilâhe illallah Muhammedun Rasûlüllah'ın sadece Lâilâhe illallah kısmının söylenebileceğini Muhammedun Rasûlüllah'ın söylenmese de olacağını iddia etmektedir. Allah nezdinde hak din islamdır bunun aksini düşünen bunun ılımlaştırılabileceğini düşünen kim varsa dinden çıkar. Saygılarımla
"Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir." Al-i İmran 19

Bütün müslümanlar, hristiyan

Bütün müslümanlar, hristiyan olurlarsa onlar Allah ile dialog kurabilirler, ve cehennem ateşinden kurtulurlar.

Karma din diye birşey olmaz

Aslı(Kuran-ı Kerim) korunan tek din İslam. Sosyal yaşamın tüm sorunlarına çözüm getirebilir inananlar için.

Karma din diye birşey olmaz.

Bence Dinler arası diyalogtan

Bence Dinler arası diyalogtan ziyade bu işin sonu dinler arası savaşa dönüşeceğe benzemekte.Günümüzde Yahudilerin Müslümanlara karşı baskıları.Amerika ve avrupanın Haçlı anlayışının devam ettirilmeye çalışılması,gizli planlar içinde olmaları bu diyalog meselesinde ne kadar bencil olduklarını zaten ortaya koymaktadır.Şu bi gerçekki her iyi niyetli insan dünyada barışın hüküm sürmesini,çocuklarımıza temiz bi ortam bırakmayı ister.Fakat çıkarcı kitleler,dinler hakkında bilgi kirliliği yaratıp insanların doğru yolu benimsemesini engelleyenler olduğu sürece dünyanın düzeni bu şekilde sürüp gidecektir.

sizin aklınız mantığınız

sizin aklınız mantığınız alıyormu
kusursuz olarak evreni yaratan Allah ın size kitap yolayacağı
aklınızı azıcık çalıştırın

oyumu geri alamıyor muyum ;)

oyumu geri alamıyor muyum ;) Bütün cevaplar aynı kapıya çıkıyormuş dikkat etmemiştim

أنّ الدّين عند الله

أنّ الدّين عند الله الإسلام

Allah katında din ancak İslamdır. (Al-i İmran / 19)

anket hakkında

anket bencede saçma olmuş dinler arası dialog olmaz insanlar arası olur.herkesin dini inanışı kendine neticede..dialog her insanla kurulabilir he bu dialog dini konularıda içerebilir sosyal maddi manevi her türlü.çakışmayan noktalar mutlaka olur ama anket saçma bence.

Diğer dinler geçerliliğini korusa İslam Dini gönderilmezdi!!

Eğer Yahudilik bozulmasa hala ilk gönderildiği gibi yaşansa Hristiyanlık gönderilmezdi.. Ve eğer Hristiyanlık bozulmamış olsa İslam dini gönderilmezdi. Son din İslam'dır ve tek doğru budur. Dinler arası diyalog diye bir şey olamaz ancak İslam dinini yaymak olabilir. Aksi takdirde kendi dinimizden olabiliriz..

Allah'ın katından bizim

Allah'ın katından bizim yaşadığımız dünyaya, o olmadı, bunu yapayım, bu olmadı, şunu göndereyim diye bir şey yapması mümkün mü? Geçmiş, Şimdi ve Geleceğe dair her şeyi bilen Allah, gönderdiği ilk iki kitabın bozulacağını da biliyordu. Yani Allah'ın son hak dini, ilk ikisi bozuldu diye vahyettiğini sanmıyorum. O zaman bu delillerden anlamaz insanlığa "hala" durmadan kitap indirip, peygamber yollaması gerekirdi.

islam dini

sizce islam dini de geçerliliğini korumaktamı yoksa ?

tabiki

bence tabii korumakta herkesinde bildiği gibi dünyada müslümanların sayısı gittkçe artıyor

bu anlamada dinler arası

bu anlamada dinler arası diyolog kurmak imkansız kimse dininden taviz vermez biraz yanlı bi anket olmuş seçeneklerin çoğu aynı kapıya çıkıyo

Dinler degil DİN (ed-din)

Allahın Selamı üzerinize olsun..

Kimsenin dininden taviz vermeyecegi bir ortamda nasıl olur ki diyalog.Bu anlamda sanırım su sozle baslar diyalog " hepimiz hak din üzereyiz"

Hayır, bence şöyle denirse belki daha iyi olur "hepimiz yanılıyoruz.." cünkü hepimiz dinLER olduguna inanıyoruz halbu ki insanlık tarihi boyunca hic dinLER olmadı sadece din oldu.O da İslam oldu..Tıpkı aynı kaynaktan cıkan isa nın, musa nın, muhammedin ve öncekilerinin (selam hepsinin üzerine olsun) acıkladıgı din gibi.

Allah ın yardımı ve yol göstericiligi üzerimize olsun..

Dialog

Dinlerarası dialogda insanlar birbirlerinden taviz verirse o zaman kendilerini ortaya koyamazlar. Bu nedenler bu tarz bir dealog asla mümkün olmaz. Ancak, insanlar taviz vermeden de dialog yöntemini kullanabilirler. Osmanlı İmparatorluğu'na bakarsak bu farklılıkların birbirlerinden taviz vermeyerek nasıl dialog içinde olduklarını görmek mümkündür.

Diyalog

Katıldığımız anketin gerçekte nasıl sonuçlanacağını görmek için uzaklara gitmeyelim bence. Şu ana kadar yapılan yorumları okuyunca diyalog kelimesinin dinler arasında ne kadar uzak bir mesafede durduğunu söyleyebilirim. Zaten günümüzde "diyalog" kavramının kimler tarafından ortaya atılıdığını, ne amaçla piyasaya sürüldüğünü, konuyla ilgilenipte tahmin etmeyen kimse yoktur. Dünya üzerinde hiçbir din yoktur ki üzerinde tam bir birlik sağlanmış olsun. Aynı dini inanca sahip toplumlarda bile inanç farklılıklarından dolayı mezhepler ortaya çıkmıştır. Bir dine göre kendinden başka olan tüm dinler zaten batıl ve hükmen geçersiz sayılır.(Bazı dinlerde eklektik olduğu için, diğerlerine saygı çerçevesinde yaklaşılabilmektedir.) Bence diyalog anlam olarak kulağa hoş gelen, ama içerik olarak pislik kokan bir kelime gibi görünüyor.İnsan inansın veya inanmasın birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşabilmelidir. Zaten bunu başarabiliyorsa gerçektende ademi kamil bir insan olabilmiş demektir.
Anketlerin yapılma amacı kendi istediğini elde etmek veya insanları bir yöne yönlendirmek olmamalı.Anketler tarafsızlık ilkesi ile yorum katılmadan yapılmalıdır.Saygılarımla.

anket soruları sırıtıyor tek taraflıyım diye hangi akıllı hazırl

dinler arası diyalog anketini kim hazırladı çok merek ediyorum bu işten hiç anlamadığı belli oluyor. tek yanlı bilimsel geçerliliği olmayan sorular

Anket

anket soruları içinde dinler arası diyalog çalışmalarında kimse dininden dönmeden,ödün vermeden kardeşçe tebliğ edebilir-yaşayabilir seçeneği olmalıydı fakat böyle bir seçenek olmadığı gibi bu yönde olumlu bi,r seçenekte yoktur.Anketi hazırlayan şahsın anket hazırlamaktan anlamadığı veya da taraflı davrandığı sonucuna varılabiliyor bu durumda...
Bu şekilde davranarak dünya barışına,insanlığa ve vatana hiç bir hizmette bulunamazsınız. Bırakın islamiyetn üstünlüğünü belagat ve yaşam tarzı olarak en yüksek noktada olduğunu görmeye ve göstermeye çalışalım...
Müslümanız ve üstün bir dine sahibiz bizim dinimiz Hz Musa (a.s)ın asası gibidir özgür bırakıldığında yalan ve yanlış üzerine kurulmuş diğer tüm dinleri yutacaktır...

arkadaşa katılıyorum ben 2.

arkadaşa katılıyorum ben 2. şıkkı bu şekilde anlayarak oy verdim
hiç bir bilimselliği yok ve garaz içeriyor

metodoloji hatasi

ANKET YANLIS YAPILMIS.TUM SECENEKLER AYNI DUSUNCEYI SAVUNUYOR ZATEN!

Dinler arası diyaloğ ve

Dinler arası diyaloğ ve dinsel çogululuğun İslam açısından mümkün olduğu kanaatinde değilim. Ancak her dindar kendi dininin hak olduğunu söyleyerek diyoloğ ilişkisi içine girer. Bir müslümanın böyle bir şeyden korması mümkün değildir. Ancak Sen biraz kendi dininden taviz ver ben de biraz kendi dinimden taviz vereyim. Ortak bir yol bulalım demek dini heva ve hevesine göre değiştirmek demektir. Bir müslüman diğer inanç sahipleri ile diyaloğ içine girer ve onlara islamı tebliğ eder. O kadar...

Diyoloğun meyveleri

Artık,vazgeçemeyeceğiniz bir gerçek var.Dinler arası diyoloğu mutlaka benimsemek zorundasınız.Vatikan tüm dünyaya kardeşliği benimsetmek için çalışıyor.Tüm dinlerde ortak noktalar var.Tek Tanrı inancı ve diğer noktalar.O zaman neden kardeş olmayalım.Niye sadece biz Cennete gireceğiz bencilliği.Bu misyonu tüm islam ülkelerine benimsetmeliyiz.Hepimizin kardeş olduğunu ve hangi dini yaşarsan yaşa Cennete gireceğini.O zaman kavgalar biter, savaşlar sona erer.Diyoloğu,medeniyetler buluşmasını ve büyük otadoğu çalışmalarını destekliyoruz.Bunların meyvelerini en kısa sürede toplamak nasip olsun. AMEN.

Hicbir zaman bu diyalog

Hicbir zaman bu diyalog benimsenemez. Bu diyalogu benimsemek demek, dinden, imandan taviz vermek demektirki, Allah cümlemizi bundan korusun.
Vatikan anlasmasi Misyonerligi tüm dünyaya, bilhassa türkiyeye yaymak icin yapilmistir.
Papalarin toplanip böyle bir diyaloga ihtiyac hissetmelerinde ne gibi bir faide barinabilir?
Müslümanlarin dinini imanini zayiflatmak, sözde IBRANi dini diye, butun dinlri esitlemek, yani son dinin mutlak din olmadigini ortaya koymak icin uydurulmus zehirli bir senaryodur.
Bu gibi hilelere kananlar, sizin gibi ILIMLI islam projesine katkida bulunmaktadir.
Fakat siz bilmezmisinizki, siz onlarin peygamberlerini kabul ederken, ( hz MUSA ve ISA) onlar sizinkini inkar etmektedir.
Söylermisiniz, hal böyleyken, diyalog ve hosgörüden maksat nedir???

Allah'ın katında yegâne din

Allah'ın katında yegâne din «islâm» dır. Bu dini kabul edenlere Müslüman nâmı verilmiş; geri kalanlar da gayrimüslim adını al­mıştır.
Bu iki grupta toplananların birbirine karşı tavrı, kalbteki inanç­lar gibi, farklıdır.

imansızlık, menfi yönde bir inanç olduğu için her iki sınıf ken­di itikadına göre yol takip etmektedir.
Müslümanm yolu, rızâ-i ilâhî semtine varan «Sırât-ı müstakim» dir. Allah'ın gadabına uğramış Yahudiye, dalâlet ve sapkınlık içinde­ki Hıristiyanlara karşı mü'minin tutumunun nasıl olacağı,

Kur'ân-ı Kerim'de ve hadîs-i şeriflerde açıklanmıştır.

islâmiyet; ne ibadet, ne âdet ne de sair hareketlerimizde gayr-i müslimiere benzemeye müsaade etmemiştir.

Onların ,Müslümanlardan bekledikleri, İslâmdan kopmaları, ay­rılmaları ve kendi yollarına tâbi olmalarıdır. Bu hususta Rabbimiz bu­yuruyor ki:

«Ne Yahudiler, ne Hıristiyanlar —sen onların dinine uyuncaya kadar— asla senden hoşnud olmaz (lar)...» (1).

Kalbimiz­deki imanın, elimizdeki Kur'ân'ın nuru gözlerini kamaştırmakta bu­lunduğu için bizi bu değerlerden soymak arzusundadırlar. Tarih bo­yunca, Haçlı Seferleri'ni hep bu gaye ile tertip etmişlerdir.

Âyet-i ke­rimelerde şöyle buyrulmaktadır:
«Ey iman edenler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir hüccet vermek ister misiniz?» (10).

«Ey iman edenler, Yahudileri de Nasrânileri de kendinize yâr (ve üstünüze hâkim) edinmeyin. Onlar (ancak) birbirinin yaranıdırlar. İçinizden kim onları dost (ve hâkim) edinirse o da onlardandır.» (11).

Bir kimsenin babası veya kardeşi gayrimüslim olsa, Müslüma-nm ona karşı dostluk yolu kapalıdır, îşte Kur'ân-ı Kerim'in bu hu­susla ilgili emri:

«Ey iman edenler, babalarınızı, kardeşlerinizi —eğer küfrü sevip iman üzere tercih ediyorlarsa— velîler edinmeyin, içinizden kim on­ların velilikleri altına girerse onlar zâlimlerin ta kendileridir» (12).

Onlarla dost olmak haram olunca, emirleri altına girmek daha şiddetli bir yasaktır. Allah Teâlâ buyuruyor ki:

«Ey iman edenler, eğer küfr (-ü inkâr) edenlere itaat ederseniz sizi ökçelerinizin üstünde (gerisin geri küfre) çevirirler de (dünyada da, âhirette de) büyük zarara uğrayanların hâline dönersiniz.» (13).

Cehenneme giden kendine yol arkadaşı arar.. Onların bu yoldakdostu ancak şeytandır.
.

...

Bakara Suresi

84.
Hani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz.

85. Ama siz, birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haram olduğu hâlde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz Kitab’ın (Tevrat’ın) bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

87. Andolsun, Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?

91. Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) iman edin” denilince, “Biz sadece bize indirilene (Tevrat’a) inanırız” deyip, ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. Hâlbuki o, ellerinde bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: “Eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”

120. Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.” Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.

136. Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”

BUNLAR MUHAKKAK KURAN-I KERİMİN GÖZÜNÜZDEN KAÇAN AYETLERİ. TEVRAT, ZEBUR, İNCİL VE KURAN-I KERİM HEPSİ ALLAH CC KELAMI TAŞIMAKTA.
SELAMLA...

Ankete dair

Yorumların birçoğuna katılırak anketin çok yanlı olduğunu söylemek isterim. Ve şu an Türkiye dışında yaşayan biri olarak da tebliğ derdi olmasa bile bir insanın insan olarak çevresindekilerle ilişkide olduğunu hatırlatmak isterim. Komşularımızı arkadaşlarımızı hiçe sayıp onlarla düşman olmak yerine tanımaya çalışmak gerekir. Benim için evet din tek olabilir. Ama bir insanın bile inandığı bir değere saygı göstermek anlamak benim insani vazifemdir en azından.

zaten din diye birşey yoktur

zaten din diye birşey yoktur ki dinler arası diyalog olsun.25 bin yıllık insanlık tarihinde onlarca din tasvir edilmiş.son olarak islam yazılmış ve sonra hızla değişen çağlarla beraber din tarihi islam la bimiştir...islamın tarihi zaten 1400 yıllık.peki ya kalan yıllar ne olacak.antik dinler bile (örneğin antik yunan inaşışları) çok gerçekci anlatılırken neden islam yada hristiyanlık yada musevilik böyle bir anlatım içinde olmasın. bence allah dünyaları ve insaları yaratmış fakat bunları kendi dengeleri içinde serbest bırakmıştır...din vicdan ve allaha ait olma çabasından başka birşey değildir.ama herşeyin cevabını ölünce alacağiz.

çarpılcan haberin yok din

çarpılcan haberin yok din diye bişey yok olduğunu nerden biliosun çarpılacaksın tövbe de bak senin bu dediğini duyunca seni dövesim geldi.şu anda sinirden yerimde duramıyorum.seni allaha havale ediyorum bi daha sakın ola böle bişi deme.çarpılırsan sölemedi deme

DİNLER ARASI DİYALOG ANKETİ

anket dediğimiz yöntem her görüşten insanın fikirlerine yakın şıklar sunmalı ki güvenilir, objektif ve inandırıcı olsun. maalesef bu anket tamamen bir görüşün dayatması şeklinde olmuş. dolayısıyla farklı düşüncelerin ve fikirlerin yansımalarına izin verilmemiş. tüm şıklar olumsuz bir kapıya çıkıyor.
diyalog taraftarı olan insanlar zan altında bırakılarak dini düşüncelerinden şüpheyle bakılır bir pozisyonda kalıyor. halbuki kendi dinine ve bilgisine güvenen ve bunu kurumsallaştırarak başka din mensuplarına mesaj iletme kaygısında olan bir zihniyet neden yok sayılır? dikkatinize...

cem bey yeryüzünde 21.

cem bey

yeryüzünde 21. yüzyıla kadar 2000 civarında din iansanlar arasında kabul görmüş yaşanmış yüzde 100 doğru kabul edilmiş zamanla eleştirlmeye başlanmış ve yok olmuştur.Bu günkü var olan dinlerden müslümanlık yahudilik ve hristiyanlıkta bunlardandır.Zan,manı gelince insanların bir çoğu bu ilahi olarak lanse edilmeye çalışılan bu dogma lar bütünlerinide eleştirmeye başlayacaktır.,Nihayetinde de bu dinler yok olacaktır.Dünyayı ve toplumları gözünüzün önüne getirip şöyle bir dinlerin insanlara anlattıklarını düşünürseniz bir çok olmazsa olmazların birbirleriyle çeliş,tiğini göreceksiniz.Herkez kendi düşüncewsinin ve inanışının doğru olduğunu söylemekte. ( işin kötüsü dün ya nüfusunun yarısının inanmakta olduğu ( kağıt üzerinde tabii ) "ilahi olmayan " dinleri işin içine katmıyorum bile !!!
Çelişkilerden bir örnek vereyim Hristiyanlar Baba-oğul ve kutsal ruha inanırlar bunu reddeden cehennen,mlik sayılır.müslümanlar ise bunu kesinlikle reddeder buna inanmayı"allaha ortak koşma"olarak kabul eder.Şimdi bu rada mantıken bir taraf yanılıyor.(Bence her iki tarafta büyük bir yanıldgı içinde )Ve her ikisindede bu konuları konuşmak yasak.Bu dogmaların aksi yönde görüş bildirmek büyük günah.İki din de bir birini yala,nlamaktadır.Bunlardan hangisi doğrudur.Bu nun gibi yüzlerce ayrılık çelişiki çağdışılık nedeniyle hiç bir din diğeriyle olumlu anlamda ilişki kuramaz...

Bir tarafın yanılgı içinde

Bir tarafın yanılgı içinde olduğu açıktır. O da Hıristiyanların, hak olan dinlerini bozarak,ne kadar mantıksız bir hâle sokmuş olduklarıdır. Bunu görmemek için kör olmak lazım...

Yalnız sizin değerlendirmeleriniz fazlasıyla basit bir mantıkla oluşmuş... "Dinler vardı, eleştirilmeye başlandı ve yok oldu" (!)

Bir de şöyle düşünün; insanların uydurdukları inançları vardı zamanla bu inançların yanlışlığı anlaşıldı ve yok oldu. Çünkü bunlar batıl dinlerdi.

İLAHİ DİNLER değillerdi...

İnsanoğlu yaradılışı gereği yüzyıllar öncesinden bu yana bir şeylere inanma ihtiyacı içindedir. Eğer kendisine doğru soruları yöneltebilecek olursa doğruyu bulması çok daha kolay olacaktır.

"Ben nasıl varoldum?" sorusuyla başlayıp devam eden sorularla neye inanması gerektiği hakkında doğru bir yol izleyebilecektir.

Aksi halde ölümüne kadar hayatını boşa yaşamış olacak ve peşinde koştuğu dünya arzularının bir hiç olduğunu farketmesi kendisi için çok geç olacaktır.

ankete eleştri

anketteki şıkları düzenleyen kişi veya kişilerin diyaloğa karşı oldukları gayet net bir şekilde ortadadır.
peki ben bu arkadaşlara sorarım : diyalog kurulmadan gayri müslimlere bu din nasıl anlatılır? ( diyaloga girenlerinde onları dost edinmediklerine inanıyorum)
diyaloğu eleştiren arkadaşlara soruyorum Allah rızası için birgün kapı kapı dolaşıp dininizi bilmeyenlere anlattınız mı? bakın size yaşanmış bir olay anlatayım. Yurtdışında kapı kapı dolaşan bir hristiyan bayan bizim bir müslümanın kapısını çalar ve birkaç dakika müsade ederseniz size birşeyler anlatacağım deyip dinini anlatmaya başlar. konuşması bitince bizim hanım abla bende dinimi anlatayım der ve anlatmaya başlar ve bu sayede o hristiyan müslüman olmaya karar verir (ve daha sonra müslüman olur.)sonradan müslüman olan bayan bizim ablaya derki madem hak dinin mensubusunuz neden hak dininizi yaymak için kapı kapı dolaşmıyorsunuz.( müslüman oluncada kapı kapı dolaşıp islamı anlatmaya başlar.)
şimdi soruyorum yine bu arkadaşlara siz hak dininizi anlatmak için kaç tane kapı dolaştınız?
tamam aramızda münazaralar yaparak imanımızı pekiştirelim ama bu din bütün insanlık için inmiştir ve müslümana düşen görev de bu dini bilmeyenlere anlatmaktır ( illaki kendi dininde inat edecekler olacak) ama bizim görevimiz anlatmak.
bir soru daha diyaloğu eleştiren arkadaşlara siz islamı anlatmak için hangi yolu kullanıyorsunuz ?

o sizin söylediğinizden

o sizin söylediğinizden farklı bir amaç taşıyan bir diyalogdur bu dinlerarası diyalog denen şey. sizin kastettiğiniz ise tebliğ'dir.

hayat çok güzel!

Sanırım dinler arası diyalogdan anladığınız farklı dinlerden bir yada birkaç insanın biraraya gelerek hoş sohbet birkaç muhabbetten sonra birer kahve içip polyannavari ayrıldıklarıdır.Üzgünüm ama onların hiçbiri polyanna değil...Bu konuda geniş çaplı bir araştırma yaptım ve diyaloğun hak olduğunu düşünürken batıl olduğunu gördüm.Eğer siz de bir araştırma yaparsanız anket sorularının ne kadar yerinde olduğunu göreceksiniz;şayet yorumunuzdan ve örneğinizden anlaşıldığı üzere ferdi bulunduğunuz zümrenin etkisinde kalmaksızın bir araştırma yapabilirseniz....Bu arada başlangıç olarak size BAKİ ADAM'ın HRİSTİYANLIK VE YAHUDİLİK AÇISINDAN DİĞER DİNLER adlı kitabını tavsiye ederim.Dinlerin diyaloğu malesef bir zümrenin anladığı o irşad ve tebliğ demek değil;orta yerde daha doğrusu güçlü olan ve diyaloğu değil monoloğu sürdüren tarafın istediği yerde durup onun istediği şeyleri yapmaktır.Zaten kültürlerin tanışması yada dinlerin birbirlerini tanımaları gibi masumane bir fiile kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum.Bizden bazılarına göre bile amaç bu değilken(tebliğ olarak düşünenler için söylüyorum) onlardan bunu beklemek düşüncesizlik olacaktır.Zaten adamlar tam donanımlı bizim gibi nükleer silahlara kılıç çekmiyorlar vesselam....

Anket Hakkında

Merhabalar,
Hazırlamış olduğunuz internet sitesi oldukça güzel. Çalışmalarınızın muvaffakiyetle devamını dilerim.
Dinlerarası diyalog anketiniz teknik olarak hatalı, yönlendirmeye matuf olmuş. Daha hakkaniyetli bir çalışma yapılabilirdi. Benim uzun yıllardır bu konularda okuyan, düşünen, yazan biri olarak diyalogdan anladığım; İslam bağlılarının misyon olarak tüm insanlığa, tüm dinlere ve mensuplarına -onaylamasa bile- saygı duyması. İnsan olma ortak paydası altında toplanabilme. Anlamadığım nokta ise; Rahmet ve hoşgörü Peygamberini, sevgi dini İslam'ı neden bu kadar uzlaşmaz, diyalog karşıtı göstermeye çalışılır, ve birileri bu insanların tam istediği gibi davranır.
Gerçek Bilgi Allah -katın- dadır.

dinler arası olamayası dialog hk.

saflık derecesinde iyi bir insan olduğunuz kanaatindeyim özür dilerim ilk bin yılda avrupa'da 2.binyılda amerika ve afrika'da hristiyanlaştırma gerçekleşmiştir. 3.bin yılda orta doğu ve özellikle türkiyenin hristiyanlaştırılması gerekmektedir diyen bir bilmem kaçıncı vatikan papası. Memleketim bağımsızlık savaşı verirken ülkemi hasta adam görüp topraklarıma çullanmaya çalışan avrupalı dostlarıma bu gün bile istanbula kostantinapolis diyenlere nedense güvenemiyorum . Benim göremediğim ama sizin gördüklerinizide inanın merak ta etmiyorum KUSARA BAKMAYIN AMA BU DİNLER ARASI DİALOG bu koşullarda bana pek samimi gelmiyor. Bu arada hoş görülerinide bol bol izliyoruz ekranlarda bir yandan siyonistler vuruyor bir yandan abd masumları gözümüzün önünde öldürülüyor sonrasımı dinler arası dialog önemli diyorsunuz belki - olabilir ama onlar bizim de insan olduğumuzu anladıklarında olabilir ancak yoksa bunların hepsi boş hayal

Dinler arası diyalog

Dinler arası diyalog diyebilmek için, önce söz konusu din mensuplarının, belirgin, farklı özelliklerini içeren bir tanım yapılmalıdır.

İnsanların dilleri ve tenleri onların farklı insan olduğu anlamına gelmez.

ALLAH bölücü değildir. Deneme yanılma yönteminide kullanmaz.

Dinler denilen kavram DİN'in güncelleme örnekleridir.

Dört ve sonrası güncellemelerin, yetkiside yeteneğide, DİN kitaplarının ışığı altında insana verilmiştir.

kavram hatası

Dinler arası diyalog diye bir şey yok.Olsa olsa kafirlerle diyalog olur.

bence çok yanlış

bence çok yanlış düşünüyorsun.herkez mezhep ayırmadan kardesçe yaşayıp konuşabilirler..............

kafirler demekle ne demek

kafirler demekle ne demek istediğini anlamadım ama islamiyetin varoluş nedeni ile günümüz müslümanların yada islam ülkelerinin yaşam veya insanlığa bakış açısı hiçde insani değil iranın kendi iktidarına aykırı insanları halk arasındavinçle idam etmesi suudilerin kendi çıkarlarını korumak için kendi birinci sınıf olmayan insanların kafalarını halka açıkalanlarda kesmesi saddamın bir defada beşbintane kürt insanını yok etmesi sizce kafirlik bu deyilmi tek allaha iman etmiş hiçbir mazlum yada hümanist insan kafir deyildir

dinler arası diyalog

papa jean paul yanlış yazım olabilir. derk i dinler arası diyalog orta doguyu hristiyanlaştırma çalışmasıdır. bu gerçekler ortada iken nasıl olurda buna hizmet edilir.
gerekli kaynakları yakında siz değerli dostlarımla paylaşacağım inşaallah.
hayırlı günler.
böyle bir siteden dloyaı yetkililere teşekkür ederim.

site için teşekkürler

Öncelikle bu anketteki şıkları yazan kişiye teessüflerimi bildiriyorum. ne alakasız ne anlamsız şıklar. Dinler arası diyalog her ne kadar orta dogu ve doğuyu hıristiyanlaştırma projesi olursa olsun dinimiz hak din ise ve dinimizde izah edilemeyecek hiçbir konu yoksa korkulması veya uzak durulması gereken birşey olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu kanaatteyim ki dinler arası diyalog halkın üstleneceği değil konunun uzmanı olan kişilerin ilgileneceği bir konu olduğunu düşünüyorum. çünkü karşı tarafta bunu en az 40 yılını kiliseye vermiş papazlar götürüyorlar. ayrıca Dinler arası diyalogu karşı dinlere atılmış bir gol olarak nitelendirmeye çalısan bir din mensuplarına (her ne kadar inanacakları tanrı ve sayısı konusunda anlaşamamışta olsalar) kendi dinlerinin de bir din olduğunu ve bizim buna saygı duydugumuzu onların da en azından bizi bir din olarak görmelerini( bizim tabiki böyle bir şeye ihtiyacımız yok) istemek en doğal hakkımız olsa gerek. bunun yanı sıra bazı iddialı müslümanların: Dinler arası diyalog sonucunda onların bizi övmelerini bizi hak din olarak görmelerini sizin dininiz muhteşem ancak biz yinede hıristiyanız demelerini istemeleri en başta cahillik dahada ötesi saflık olacaktır. herkes kendi dinine inansın karşı tarafa saygı duysun yeter. saygılarımla

Anket hakkında eleştiri

Ne yazık ki dinler arası diyalog konulu anketinizdeki 5 seçenek de aynı kapıya çıkıyor. Hoş aslında dinler arası diyalog diye bişey olmaz insanlar arasında diyalog olur. Ama bu cevap şeçenekleri içinde "evet dinler arası diyalog olabilir" tarzı basit bir cevabı bile koymaktan imtina etmişsiniz. Ne diyim artık.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar